Autodesk FeatureCAM


Autodesk® FeatureCAM® je CAD CAM software pro 2D – 5D frézování, soustružení i soustružení s frézováním a drátové řezání. V případě, že na dílně používáte několik CNC technologií, FeatureCAM je pro Vás to správné řešení. FeatureCAM je výjimečný v rychlosti programování, kdy se drasticky zkracuje čas přípravy NC programu. Obsahuje automatické rozpoznávání prvků (feature) z 3D CAD modelu a definuje celé prvky, nikoliv jednotlivé operace, což bývá zdlouhavé. V poslední době se specializuje hlavně na programování soustružnicko-frézovacích center, včetně simulace a hlídání kolizních stavů všech programovatelných příslušenství, jako jsou koníky, lunety apod. Soustružnicko-frézovací centra vyžadují perfektní frézování a soustružení, takže se tento směr pozitivně odráží ve všech edicích Autodesk® FeatureCAM®. Je možné využívat i věžové upínání nebo např. automatizované měření sondou s úpravou korekcí apod.

Vlastnosti Autodesk FeatureCAM

Rychlejší CNC programování
Díky vysokému stupni automatizace významně zkracujete čas programování.

Vestavěná inteligence
Automatické rozpoznávání technologických prvků výrazně zkracuje počet kroků pro vytvoření NC programu.

Podpora mnoha strojů
Programujte frézky, soustruhy, multifunkční centra, drátové řezačky i dlouhotočné automaty.

Vyhnutí se kolizím
Ochraňujte své investice do strojů a vybavení a automaticky se vyhýbejte kolizím.


Co je nového

Nové uživatelské prostředí
Je vylepšené prostředí pro uživatele, které umožňuje jednodušší používání a mnohem lepší práci s 3D.

Automatický úhel pro dokončení
Na základě obráběné oblasti může systém navrhnout optimální úhel řádkování u dokončení.

Automatické 3+2 polohování
Použijte limity os stroje k automatickému určení standardního nebo alternativního vyklonění nástroje.

Laserové řezání s PartMaker
S modulem PartMaker je možné řídit laserové stroje, včetně pulzů, výkonu a dalších potřebných hodnot.

Získejte licenci Autodesk FeatureCAM

  • Zjistěte cenu

    Díky předplatnému je možné uspořit náklady pro další rozvoj a získat tak FeatureCAM snadněji. Kontaktujte nás pro nabídku

Chcete se o Autodesk FeatureCAM dozvědět víc?

Podívejte se na další obrázky, nová videa z produktu a informace o používání.
Staňte se členem komunity uživatelů Autodesk FeatureCAM.