FeatureCAM na frézovacím centru se soustružnickými cykly Hermle

Nové video Delcamu ukazuje vylepšené možnosti frézování a soustružení na frézovacím centru Hermle vybaveném soustružnickými cykly (tzv. mill-turn). Samotný stroj obsahuje nejnovější systém Heidenhain TNC 640 a dílec byl kompletně programován pomocí automatizovaného feature-based CAD CAM software Delcam FeatureCAM. Na začátku procesu obrábění byl 1,6 tun vážící polotovar (ocel EN8) o průměru 815 mm. Komplexní sekvence operací vedoucí k vyrobení dílce odstranily celkem 935 kg materiálu v třísce. To jasně dokazuje nové možnosti produktivity díky nejnovějšímu vybavení a metodám obrábění spolu se zvýšenou přesností a rychlostí, sníženým strojním časem a delší životností nástrojů.

Samotné video bylo pořízeno během dvou seminářů v NAMRC (Nuclear Advanced Manufacturing Research Centre) v květnu 2015, sponzorovaném společnostmi Heidenhain a Geo Kingsbury (prodejce strojů Hermle ve Velké Británii a Irsku). Akce byla podporovaná také dodavateli nástrojů Seco, upínačů Schunk a CAD CAM technologiemi Autodesk.

Mnoho vlastností stroje a řídícího systému je vidět v samotném videu, jako např. soustružení pomocí osy A, které umožňuje souvislé polohování hlavy s nožem do různých poloh. Samotný komponent je upevněn na otočném stole, který rotuje a posouvá se k pevně upnutému noži ve vřeteni.

Dále bylo demonstrováno programovatelné Adaptivní řízení posuvu, obsažené v řídícím systému TNC 640, které automaticky přizpůsobuje hodnoty posuvu tak, aby bylo vřeteno v konstantním zatížení. Při souběžném použití se strategií Vortex (Adaptivní HSM hrubovací strategie v Autodesk FeatureCAM) bylo dosaženo mimořádného zkrácení strojního času při využití plné řezné hloubky nástroje při hrubování. Díky tomu byl nástroj zatěžován rovnoměrně a výrazně se prodloužila jeho životnost.

Nakonec byly provedené série 5osých operací, včetně souvislého frézování bokem nástroje k ploše a odjehlení hran profilováním. Všechny tyto strategie byly kontrolovány přímo v Autodesk FeatureCAM, v plné simulaci s 3D modelem stroje ve stejné konfiguraci. Tím bylo zajištěné ověření bezkoliznosti drah nástroje.