Získejte víc povýšením edice vaší licence


Získejte víc…

Upgradujte váš CAD CAM software na vyšší edici a získejte více funkcí a nástrojů

Pro více informací nás prosím kontaktujte
 

Právě teď je nejvyšší čas povýšit vaši permanentní licenci Autodesk® PowerMill®, FeatureCAM®, PowerShape®, PowerInspect® na vyšší edici Premium nebo Ultimate. Získejte rozšířené možnosti výroby pro vaše stávající i budoucí potřeby.

Nezapomeňte, že nabídka povýšení licence na vyšší edici končí 31. ledna 2017, tedy ve stejný den, kdy končí prodej permanentních licencí.

Níže na této stránce najdete zmíněné některé výhody jednotlivých edic, které získáte, když licenci povýšíte.  Kontaktujte nás a my vám povíme víc.

Proč povýšit edici?


Autodesk PowerMill

PREMIUM

 • Obrábějte více komplexních a hodnotnějších dílců díky 5osému souvislému frézování.
 • Simulujte a verfikujte celé projekty pro minimalizaci škod kvůli kolizím nebo zastavením strojů při dosažení limitů.
 • Nezatěžujte zákazníky a importujte nativní 3D data z jiných CAD softwarů.

ULTIMATE

 • Automatizujte produkci obrábění elektrod.
 • Využívejte propojení s externími verifikačními softwary (např. CG Tech Vericut).
 • Automatizujte specializované obrábění lopatek, turbín, kanálků a dalších.
Porovnejte všechny funkce PowerMill
Autodesk FeatureCAM

PREMIUM

 • Produkujte hodnotnější zakázky díky 3D tvarovému HSM frézování a rozšířenému soustružení.
 • Simulujte a ověřujte přesně dráhy obrábění pro zamezení chyb, které zvyšují náklady.
 • Nezatěžujte zákazníky a importujte nativní 3D data z jiných CAD softwarů.

ULTIMATE

 • Obrábějte více komplexních a hodnotnějších dílců díky 5osému souvislému frézování.
 • Programujte efektivně více-kanálová centra a zkraťte cyklus výroby dílců (včetně dlouhotočných automatů).
 • Dosáhněte lepších výsledků díky procesního měření a rozhodovacím prvkům v kódu.
Porovnejte všechny funkce FeatureCAM
Autodesk PowerShape

PREMIUM

 • Vytahujte z modelů automatizovaně elektrody pro EDM hloubičky.
 • Připojte skenovací zařízení, skenujte modely a opravujte formy a nástroje.
 • Spravujte efektivně revize návrhů a využívejte analýzy.

ULTIMATE

 • Použijte jeden systém pro kompletní návrh vstřikovacích forem.
 • Vytvořte rychle násobné dělící roviny pro střižné nástroje.
 • Vytvářejte komplexní sestavy s katalogem standardních komponent.
Porovnejte všechny funkce PowerShape
Autodesk PowerInspect

PREMIUM

 • Kontrolujte 3D tvarové (volné) plochy na komplexních modelech.
 • Připojte scanner pro zrychlení měřících rutin.
 • Použijte simultánně dvě měřící zařízení pro rychlejší inspekci.

ULTIMATE

 • Provádějte procesní měření velkých dílců upnutých na 3osém nebo 5osém obráběcím stroji.
 • Automatizujte měření a kontrolu vyrobených elektrod.
 • Zlepšete řízení kvality díky dávkovému měření pro potřeby produkční výroby.
Porovnejte všechny funkce PowerInspect