Frézování robotem ve společnosti 5M

Dne 23.10.2015 proběhla instalace aplikace Autodesk PowerMillu stávajícího zákazníka v edici Premium, která obsahuje plné programování robotů, konkrétně ve společnosti 5M s.r.o.

Integrátor robotických buněk, společnost Blumenbecker Prag integrovala robot Kuka, který bude sloužit pro obrábění kompozitních materiálů, které společnost 5M s.r.o. vyvíjí a vyrábí. Robotická buňka je vybavena zásobníkem na 16 nástrojů, takže celé obrábění bude probíhat zcela automatizovaně.

Pro tvorbu drah cnc frézování je použitý program Autodesk PowerMill Premium, který umožňuje offline programování průmyslových robotů nejen pro aplikace frézování za pomocí robotů. PowerMill je plnohodnotný CAM software pro frézovací centra, který má v edici Premium profesionální funkce pro řízení i simulaci průmyslového robota. Díky plné funkcionalitě v edici Premium tak mohou všichni zákazníci s 5osým frézováním plně programovat i CNC robota.

Postup CNC programování v Autodesk PowerMill Premium
  • Tvorba drah nástroje standardním způsobem, tedy jako pro frézovací centrum.
  • Simulace drah nástroje s modelem robota s určením kinematiky robota. Zajímavé je, že oproti klasickému frézovacímu centru neslouží simulace jako závěrečná fáze ověření NC programu, ale naopak se během simulace definují pohyby jednotlivých os, tedy určení priorit pohybu lineárních i rotačních os (interních i externích) a fixace os pro zabránění singularit.
  • Kontrola kolizí, odhalení singularit a analýza pohybů robota.
  • Tvorba NC programu pro robota.
  • Nahrání NC programu do robota a spuštění programu bez nutnosti dalších zásahů.