Rok 2017 byl pro CAD CAM SYSTEMS mimořádně úspěšný

Rok 2017 nebyl pro naši společnost moc klidným. Očekávali jsme velké změny v souvislosti s dokončením začlenění společnosti Delcam do struktur společnosti Autodesk a kompletní přechod na systémy a politiku prodeje společnosti Autodesk. O to větším příjemným překvapením pro nás je ohlédnutí za rokem 2017, který se stal druhým nejúspěšnějším rokem v historii naší firmy.

Ekonomika a prodej software

Zákazníci a stávající uživatelé našich CAD/CAM řešení měli v roce 2017 vysokou stabilní důvěru v naši společnost a tedy se nekonaly žádné výkyvy ve smyslu vysokých zisků nebo ztrát počtu zákazníků. Společnost rostla stabilním ziskem. Z hlediska finančního objemu prodeje software byl i přes přechod na systém předplatného namísto prodeje permanentních licencí meziroční zisk ve výši 6 %. V pětiletém porovnání (porovnání s rokem 2012) vzrostl prodej software o 12 %, v desetiletém porovnání (rok 2007) pak o 83 %.  

Ekonomika a služby

Z našeho pohledu došlo k výraznějšímu posunu v oblasti poskytování služeb. Za poslední roky se zvýšila samotná cena práce, což přisuzujeme hlavně ke stále složitějším strojům a specifičtějším požadavkům zákazníků. Český trh se z našeho pohledu výrazně posunuje ke zvyklostem vyspělejších trhů v západní Evropě, kdy je službám přisuzována stejná a často i vyšší hodnota, než ke zboží. Finanční objem námi poskytovaných služeb meziročně vzrostl o 6 %, což kopíruje křivku prodeje software. Oproti roku 2012 vzrostly služby o 55 %, oproti roku 2007 pak o 281 %.

Hodnocení technické podpory

Hlavní prioritou naší společnosti je poskytování nejlepší možné technické podpory pro CAD/CAM produkty, které zároveň prodáváme. Z tohoto důvodu byla práce technické podpory i v roce 2017 plně monitorována a byl prováděn soustavný průzkum spokojenosti uživatelů s poskytovanou službou technické podpory. Za rok 2017 bylo ohodnoceno pozitivně 98 % všech ohodnocených požadavků (neutrálně 1 %, negativně také 1 %). Na urgentní požadavek reagovala technická podpora průměrně za 14 min a 21 sec. Data jsou získána z analytických nástrojů systému Freshdesk, který používáme pro poskytování technické podpory. Níže jsou screenshoty dalších reportů za celý rok 2017.

Image Image Image Image Image Image