NC kódy pro bezchybné řízení CNC strojů

Bez dobře vytvořeného postprocesoru nelze i z kvalitního CAM softwaru získat potřebný NC kód. Proto se v CAD CAM SYSTEMS zaměřujeme na kvalitní úpravu postprocesorů.

V softwarech jsou vždy obsažené základní postprocesory, nicméně často je potřeba upravit výstup pro konkrétní obráběcí stroj. Důvodem může být změna v PLC kódu stroje, nová verze systému stroje, nevyhovující hlavičky kódů, přídavná řiditelná příslušenství a další.

Úpravu, odladění i samotné testování postprocesorů provádíme v případě jednoduchých strojů na dálku, elektronickou cestou. V případě složitějších strojů nebo na vyžádání provádíme doladění a testování na stroji spolu s operátorem přímo u zákazníka.

  Zapracování přídavných os a příslušenství
  Definování cyklů a podprogramů
  Kontrola drah s 3D modelem stroje
  Kontrola překročení limitů os stroje

Využití podprogramů


0 BEGIN PGM HEIDEINHAIN MM 1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40 2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+200 Z+0 . . 63 CYCL DEF 200 VRTANI~ Q200= 2.0 ; BEZPECNA VZDALENOST~ Q201= -12.0 ; HLOUBKA~ Q206= 127 ; POSUV PRISUVU DO HLOUBKY~ Q202= 14.0 ; HLOUBKA PRISUVU~ Q210= 0.0 ; CASOVA PRODLEVA NAHORE~ Q203= 152.251 ; SOURADNICE POVRCHU~ Q204= -7.251 ; 2. BEZPECNA VZDALENOST~ Q211= 0.0 ; CASOVA PRODLEVA DOLE 64 CALL LBL 1 . . 80 LBL 1 81 X20.2 Y102.63 M99 82 Y124.15 M99 83 LBL 0 84 END PGM HEIDENHAIN MM

Parametrizace posuvů


% O0001 (Fanuc) N10 #105=200 N15 #106=[#105/2] N20 #107=[#105/3] . . N60 G00 X100. Y100. N65 G01 Z5 F#106 N70 G01 Z-5 F#107 N75 G01 X30 Y100 F#105 . . N90 M30 %

Soustružnické cykly


%_N_Sinumerik_MPF ;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_BLOK_WPD . . N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8 N120 S500 M3 N130 T11 D1 N140 G0 X70 N150 Z60 N160 CYCLE95 ("START:END",2.5,0.8,0.8,...) START: N180 G1 X10 Z100 F0.6 N190 Z90 N200 Z=AC(70) ANG=150 N210 Z=AC(50) ANG=135 N220 Z=AC(50) X=AC(50) END: . . N330 M02