NC kódy pro bezchybné řízení CNC strojů

Bez dobře vytvořeného postprocesoru nelze i z kvalitního CAM softwaru získat potřebný NC kód. Proto se v CAD CAM SYSTEMS zaměřujeme na kvalitní úpravu postprocesorů.

V softwarech jsou vždy obsažené základní postprocesory, nicméně často je potřeba upravit výstup pro konkrétní obráběcí stroj. Důvodem může být změna v PLC kódu stroje, nová verze systému stroje, nevyhovující hlavičky kódů, přídavná řiditelná příslušenství a další.

Úpravu, odladění i samotné testování postprocesorů provádíme v případě jednoduchých strojů na dálku, elektronickou cestou. V případě složitějších strojů nebo na vyžádání provádíme doladění a testování na stroji spolu s operátorem přímo u zákazníka.

  Zapracování přídavných os a příslušenství
  Definování cyklů a podprogramů
  Kontrola drah s 3D modelem stroje
  Kontrola překročení limitů os stroje

Využití podprogramů


0 BEGIN PGM HEIDEINHAIN MM
1 BLK FORM 0.1 Z X+0 Y+0 Z-40
2 BLK FORM 0.2 X+100 Y+200 Z+0
.
.
63 CYCL DEF 200 VRTANI~
   Q200= 2.0 ; BEZPECNA VZDALENOST~
   Q201= -12.0 ; HLOUBKA~
   Q206= 127 ; POSUV PRISUVU DO HLOUBKY~
   Q202= 14.0 ; HLOUBKA PRISUVU~
   Q210= 0.0 ; CASOVA PRODLEVA NAHORE~
   Q203= 152.251 ; SOURADNICE POVRCHU~
   Q204= -7.251 ; 2. BEZPECNA VZDALENOST~
   Q211= 0.0 ; CASOVA PRODLEVA DOLE
64 CALL LBL 1
.
.
80 LBL 1
81 X20.2 Y102.63 M99
82 Y124.15 M99
83 LBL 0
84 END PGM HEIDENHAIN MM

Parametrizace posuvů


%
O0001 (Fanuc)
N10 #105=200
N15 #106=[#105/2]
N20 #107=[#105/3]
.
.
N60 G00 X100. Y100.
N65 G01 Z5 F#106
N70 G01 Z-5 F#107
N75 G01 X30 Y100 F#105
.
.
N90 M30
%

Soustružnické cykly


%_N_Sinumerik_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_BLOK_WPD
.
.
N110 G18 DIAMOF G90 G96 F0.8
N120 S500 M3
N130 T11 D1
N140 G0 X70
N150 Z60
N160 CYCLE95 ("START:END",2.5,0.8,0.8,...)
START:
N180 G1 X10 Z100 F0.6
N190 Z90
N200 Z=AC(70) ANG=150
N210 Z=AC(50) ANG=135
N220 Z=AC(50) X=AC(50)
END:
.
.
N330 M02